Vårt erbjudande

Vi utför miljöanpassning, restaurering och byggentreprenader i vattenmiljöer genom att kombinera vår mångåriga erfarenhet från biologi, juridik, byggnadsteknik, vattenverksamhet och vattenkraftsteknik.

Vi kan hjälpa till i hela processen från förprojekteringsfasen till nyckelfärdig entreprenad.

Vi tänker som biolog, byggare och verksamhetsägare i en person för att få till en så bra kompromiss mellan verksamhet och miljönytta som möjligt.

Vår kompetens från hela processen gör att vi ofta hamnar rätt redan i förprojekteringsfasen så att det som planeras stämmer väl överens med projektets slutkostnad och genomförandetid.

Vår ambition är att hela tiden arbeta med bästa möjliga funktion, både med avseende på konstruktioner och arbetsprocesser.

Totalt åtagande eller valda delar

Ni väljer – totalt åtagande eller valda delar

 • Förstudie (i förekommande fall)
 • Samrådsförfarande, MKB, Teknisk beskrivning
 • Ombud i förekommande fall, för övrigt goda samarbeten med meriterade advokater på området
 • Projektering och bygghandling
 • Projektledning till stöd för beställaren
 • Kontinuerlig dialog med externa finansiärer, t.ex. Vattenkraftens Miljöfond
 • Entreprenader: Totalentreprenad ABT06 Utförandeentreprenad AB04 Projekt- och byggledning, sakkunnigstöd, besiktningar mm

Beslut på korrekt underlag

Beslut på korrekt underlag i ett tidigt skede

Ex.v. förstudie miljöanpassning, effektiviseringar

 • Inmätningar, drönardokumentation, ekolodningar
 • Rådighetsutredningar, fastighetskontroller (i förekommande fall)
 • Upprättande av förstudier, samrådsunderlag baserat på bred miljö- och anläggningsteknisk erfarenhet
 • Utförande av avgränsningssamråd, utökade samråd mm
 • Upprättande av MKB, teknisk beskrivning, utkast för huvudansökan

Fördelar

 • Bred praktisk/teoretisk kompetens ger bättre precision och kapacitet för sidoprojekt som effektiviseringar, dammsäkerhetsprojekt etc.
 • Bättre underlag och projektkalkyler med precision genom tillståndsprocessen
 • Färdiga förslag till arbetsutförande, arbets- och miljöplan
 • Realistiska tidplaner

Nationella planen

Alla vattenkraftsägare som omfattas av den nationella planen kommer att kunna ansöka om medel från Vattenkraftens Miljöfond med start 2020.

Fokus för fondens finansiering är miljöåtgärder, inklusive utredningar, prövning av miljöåtgärderna i domstol och eventuella produktionsförluster inom ramen för den nationella planen.

Vi hjälper verksamhetsutövare som ett stöd under prövningsprocessen och genomförandet av anläggningsåtgärder samt kommunicerar löpande med Vattenkraftens Miljöfond.