VALTORPS KVARN – FALKÖPINGS KOMMUN

Projektbeskrivning:
Anläggande av faunapassage (omlöp + stryk), biotopvård, fingaller med fiskavledare.

Valtorps kvarn är en kraftstation i Slafsan utanför Falköping. En faunapassage och ett fingaller med fiskavledare anlades under 2020.

Faunapassagen hanterar en fallhöjd om ca 1,2 meter, har en normalvattenföring på 0,5 – 1 m3/s men har kapacitet för större flöden. Fingallret av komposit är utfört med spaltvidden 15 mm och uppställt som ett alfagaller. Avledaren är utförd som en separat vattenväg anslutande till huvudfåran, med reglerbart utskov. Stor vikt har lagts vid att designa anpassningarna för en stabil och enkel drift och hydraulisk kontroll av fiskvägens tappning.

Vattenbyggnad genomförde hela projektet från början till slut:

Förstudie, detaljprojektledning, ritningsarbete, miljötekniskt stöd, upprättande av tillståndsansökan för fiskpassage och avledare för nedströms vandrande fisk, sökandens ombud och framtagande av kontrollprogram.

Totalentreprenad, Miljö- och arbetsmiljö, gräv- och schaktarbeten, betongarbeten inlöp och intag, mekaniska arbeten intagsgaller och utskov till flyktränna, uppfyllnad grus och sten för omlöp och flyktränna samt uppföljning.