Miljöanpassad vattenkraft för en stabil och hållbar elproduktion

Vattenkraften har en avgörande roll i Sveriges nuvarande kraftsystem och är central för utvecklingen av energisystemet i klimatomställningsarbetet. Det är en stabil och förnybar energikälla, med betydande reglerförmåga.

Samtidigt pågår arbetet med att förse Sveriges vattenkraft med moderna miljövillkor för att minska vattenkraftens påverkan på vattenmiljöer. Att miljöanpassa denna verksamhet kräver bred kunskap om både miljö och teknik. Vi är övertygade om att det går att använda denna naturresurs med en ambitiös miljöhänsyn.

Miljöanpassad vattenkraft för en stabil och hållbar elproduktion

Kompetens och utveckling

Genom vår breda kompetens fördelad på ett litet och sammansvetsat team kan vi hantera de flesta typer av projekt och processer kring dammar, vattenkraft och vattenvård. Vår ambition är att hela tiden ligga i framkant både vad gäller kunskap och teknik.

Vi har duktiga samarbetspartners nära till hands när vi behöver förstärkning. Vårt fokus är att utgöra beställarens ”högra hand” i stort som smått, och bidra till effektiva och hållbara lösningar.

Läs mer om vilka vi är >

VÅRA KOMPETENSOMRÅDEN

 • Byggentreprenader
 • Projekt- och byggledning
 • Bygg- och arbetsmiljösamordning
 • Kontrollprogram
 • Egenkontroll av verksamhet
 • Mättekniska uppdrag
 • Utredningsuppdrag
 • Prövningsprocesser
 • Projekteringsuppdrag
 • Miljöanpassning av vattenkraft
  och vattenreglering
 • Naturvård i vatten

Hänsyn till helheten

Miljöanpassning av vattenkraft och vattenreglering kräver ett helhetsperspektiv. Lokala förhållanden behöver kombineras med modern miljöteknik för att uppnå god funktion utan att drift eller säkerhet påverkas. Vår mångåriga erfarenhet och kunskap om anläggningsteknik, juridik och miljö hjälper oss att se till alla delar. Vi väger in miljövetarens, entreprenörens och anläggningsägarens behov och förutsättningar för att hitta en bra kompromiss mellan verksamhet och miljö.

Vi drivs av att få arbeta i hållbara projekt – stora som små!

Läs mer om några av våra genomförda projekt >

Unika förutsättningar kräver unika lösningar

Alla anläggningsarbeten i vatten behöver utformas med fokus på den lokala miljön och den enskilda anläggningen. Vår målsättning är alltid att uppnå bästa möjliga lösning för natur och miljö och samtidigt säkerställa en säker och effektiv drift. Dessutom försöker vi identifiera andra nyttor som vi kan få ut av projektet. Det kan till exempel vara underlättad drift, bevarande av kulturmiljöer eller effektivitetsförbättringar.

Läs mer om hur vi arbetar >

Effektivitet från start till mål

Vi hanterar det mesta som rör dammar, vattenreglering och annan angränsande infrastruktur. Det kan till exempel handla om underhållsarbeten, byggentreprenader och miljöanpassningar i och runt omkring vattenkraftverk.

Vi arbetar med hela processen – från förprojekteringsfas till nyckelfärdigt projekt. Genom att göra ett tidigt och noggrant förarbete skapar vi förutsättningar för en långsiktigt hållbar lösning med tydligare och nåbara projektmål. Vi kan också lättare observera risker och möjligheter och på så sätt förutspå genomförandetider och kostnader.

Låter det intressant? Tveka inte att höra av dig! >

Effektivitet från start till mål