RÄLLSÄLV – LJUSNARSBERGS KOMMUN

Projektbeskrivning:
Anläggande av faunapassage (omlöp), biotopvård, fingaller med fiskavledare.

Rällsälv är en kraftstation i Rällsälven (Arbogaån) utanför Kopparberg. Personal från Vattenbyggnad medverkade i projektet från början till slut:

Projektledning omprövningsprocess, förstudie, detaljprojektering, miljötekniskt stöd, upprättande av omprövningsansökan, framtagande av kontrollprogram.

Projektledning entreprenad, Miljö- och arbetsmiljö (BAS-U och BAS-P), gräv- och schaktarbeten, spont- och betongarbeten, mekaniska arbeten, biotopvårdsarbeten spillfåra, installation och drift av fiskräknare samt övrig miljöuppföljning.