GULDSMEDSHYTTANS KRAFTVERK

Projektbeskrivning:
Anläggande av faunapassage (inlöp), biotopvård, fingaller med fiskavledare.

Damm’s damm hör till Guldsmedshyttan kraftstation. En faunapassage och ett fingaller med fiskavledare anlades under 2020.

Faunapassagen hanterar en fallhöjd på ca 1,5 meter med en normalvattenföring på 0,2 – 0,6 m3/s men har kapacitet för betydligt större flöden. Fingallret är utfört av komposit med spaltvidden 15 mm och uppställt som ett betagaller. Stor vikt har lagts vid att designa anpassningarna för en stabil och enkel drift och fjärreglering.

Vattenbyggnad genomförde hela projektet från början till slut:

Förstudie, detaljprojektledning, miljötekniskt stöd, upprättande av tillståndsansökan för drift av kraftverket, framtagande av kontrollprogram och support mot vattenkraftens miljöfond.

Totalentreprenad, Miljö- och arbetsmiljö, BAS-U och BAS-P, gräv- och schaktarbeten, fångdamm, musselflytt, betongarbeten inlöp och intag, mekaniska arbeten intagsgaller, uppfyllnad för fiskväg och uppföljning.