Vi tror att brukande av naturresurser och biologisk mångfald kan gå hand i hand.

Vi kan designa, konstruera och bygga anpassningar för att just din verksamhet ska fungera ur ett hållbarhetsperspektiv. Miljöanpassningar behöver utformas med fokus på den lokala miljön och den enskilda anläggningen. Vår kompetens säkerställer att din anläggning och verksamhet miljöanpassas utifrån gällande riktlinjer och lagkrav för miljödesign, med tydlig hänsyn till drift, arbetsmiljö och dammsäkerhet.

Vårt erbjudande

Naturlika fiskvägar.

Faunapassagen vid Rällsälvs kraftverk skapades för att både erbjuda passagemöjligheter och återskapa bristmiljöer för de känsliga arter som lever i vattensystemet. Den är närmare 400 meter lång, hanterar en fallhöjd på drygt 8 meter med ett flöde på 1 m3/s. Faunapassagen kan liknas vid ett ”nytt vattendrag” designat för att optimera livs- och reproduktionsmöjligheter för fisk och övrig fauna.

Läs mer

Bli en del av vattenbyggnad

Vi är ett team av experter som sporras av utmaningar och okonventionella lösningar. Vi använder vår nyfikenhet för att skapa lösningar på komplexa frågor och är orädda för att testa nya tekniker.

Våra uppdrag och projekt kräver ofta snabba beslut. Vi har därför en platt organisation där du får forma ditt arbete med stort eget ansvar, och vi arbetar aktivt för att minimera onödig administration. Vi är måna om att du ska kunna lägga upp dina dagar flexibelt och på så sätt få vardagen att gå ihop.

Du gillar att arbeta såväl självständigt som i team med vattenbyggnad och vattenvård som gemensam nämnare.

Kontakta oss idag

Referensprojekt – GULDSMEDSHYTTANS KRAFTVERK

Anläggande av faunapassage (inlöp), biotopvård, fingaller med fiskavledare.
Damm’s damm hör till Guldsmedshyttan kraftstation. En faunapassage och ett fingaller med fiskavledare anlades under 2020. Läs mer

Se fler referensprojekt