Effektiv, säker och miljöanpassad vattenkraft

Vattenkraften har en avgörande roll för en stabil, förnybar och reglerbar energiproduktion i Sverige. För att vara långsiktigt hållbar behöver den ta hänsyn till flera faktorer. Med lång erfarenhet inom anläggning, miljö, ekonomi och juridik bidrar vi till att utveckla ett modernt nyttjande av vattenkraften som är säker, lönsam och miljöanpassad.

Effektiv, säker och miljöanpassad vattenkraft
Hållbara projekt i och runt vatten

Hållbara projekt i och runt vatten

Anläggningsarbeten i och omkring vatten behöver utformas med
fokus på den enskilda anläggningens behov och förutsättningar.

Vår målsättning är alltid att uppnå bästa möjliga lösning för natur och miljö och samtidigt säkerställa en säker och effektiv drift.

Läs mer om hur vi arbetar >

HÅLLBARA PROJEKT

Fiskskruv vid Finsjö övre kraftverk, Emån

Vid Finsjö övre kraftverk som är beläget i Emån i Småland invigdes i september 2023 sveriges första fiskskruv. Fiskskruven är en ny teknisk lösning som transporterar fisken både uppströms och nedströms, samtidigt som den utnyttjar vattnets energi för att generera elektricitet.

Läs mer >

Återmeandring vid Ekemoängen, Aspaån

Vid Norra Vätterns skärgård mynnar Aspaån. Länsstyrelsen i Örebro hade under perioden april-november 2020 en fiskräknare installerad 300 meter uppströms mynningen i Norra Vättern. Under denna period fångades ett antal olika arter på väg både uppströms och nedströms.

Läs mer >

Återmeandring Örlaxbäcken, Hammarskogsån

Åtgärder för att förbättra förutsättningarna för en frisk och stark population av musslan har utförts i stora delar av ån, genom att förbättra habitatkvalitet, lek och uppväxtmiljöer för öringen så ges större möjligheter för en återhämtning av populationen av flodpärlmusslan.

Läs mer >

Engagemang och erfarenhet

Vi är idag ca 25 specialister inom byggentreprenad, projekt- och byggledning, miljöanpassningar av vattenreglering och naturvård. Genom vår gedigna kunskap och kompetens kan vi hantera den bredd av projekt och processer som rör dammar, anläggningar i vatten och angränsande infrastruktur.

Läs mer om vilka vi är >

Kontakta oss >

Engagemang och erfarenhet